Tacettin Veli Mah. Lalezade Cad. No:46, Melikgazi - Kayseri / info@erciyeshastanesi.com.tr

HIZLI ARAMA
TIBBİ BİRİMLER
DOKTOR

Çocuk Cerrahisi

Doğumu takip eden günlerden başlayarak 18 yaşına varıncaya kadar, çocuklarda cerrahi girişim gerektiren hastalıkların tanısı, ameliyat öncesi, ameliyat ve ameliyat sonrası dönemleriyle ilgilenen bilim dalıdır.

Kabaca yenidoğan döneminden başlayarak ergenliğe uzanan süreç içerisinde durmadan büyüyen, gelişen insan vücudu her döneme uygun farklı özellikler taşır. Yine farklı yaş gruplarına özgü hastalıklar ve durmadan değişen beslenme gereksinimi nedeniyle tanı ve tedavide erişkinlerde görmeye alışık olduğumuz yöntemlerden tamamen farklı bir yol izlenir.

Çocuk cerrahisinde hangi hastalıklar tedavi ediliyor?

Yeni Doğan Döneminden itibaren ergenliğe uzanan zaman diliminde çocuk cerrahlarının ilgi alanına giren hastalıkları ve hastanemizde yapılabilenleri kısa başlıklar halinde şu şekilde özetleyebiliriz;

1.Yenidoğanın Cerrahi Hastalıkları
Yemek borusunun doğumsal yokluğu
Mide duodenum, ileum ve kolonun cerrahi hastalıkları
Konjenital diafragma hernisi
Anorektal malformasyonlar

2.Sindirim Sisteminin Cerrahi Hastalıkları
Gastroözofageal reflü
İ.H.P.S
Hirschprung hastalığı
Anal Fissür, fistül, konstipasyon
Karaciğer ve dalak hastalıkları

3.Solunum Sisteminin Cerrahi Hastalıkları
Doğumsal akciğer kistleri
Akciğer enfeksiyonlarına bağlı gelişen apse veya ampiyemin cerrahi tedavisi
Pnömotoraks, hemotoraks

4.Böbrek ve Boşaltım Sisteminin Cerrahi Hastalıkları
Böbrek kist ve tümörleri
Böbrek – Üreter bileşke darlıkları (UPJ Darlıkları)
Üreter – mesane bileşke darlıkları (UVJ Darlıkları)
Vezikoureteral reflü (VUR)

5.İnguinoscrotal Bölgenin Cerrahi Hastalıkları
İnguinal herni, scrotal herne
Hidrosel (communican – non communican)
İnmemiş testis
Akut scrotum

6.Çocuklarda Boyunun Cerrahi Hastalıkları
Boyun kitleleri (torticolis)
Doğumsal boyun kitleleri ve sinüsleri (Tyroglossal kist-sinüs)
(Branchial kist – sinüs)

7.Çocuklarda Rastlanan Acil Cerrahi Hastalıklar
Apandisit
İnvagination
Merkel divertükülü ve Patolojileri
Künt batın travmaları

8.Çocukluk Çağı Tümörleri
Böbrek tümörleri
Karaciğer Tümörleri
Yumuşak doku tümörleri
Over ve testis tümörleri
Akciğere yayılan tümörlerin cerrahi tedavisi

AĞRISIZ ACISIZ SÜNNET

Hastanemizde lokal anestezi veya sedasyon altında (hafifçe uyutularak) sünnet yapılır. Amacımız ağrısız, acısız, çocuğu ağlatmadan sünnet yaparak sünnetin hoş bir anı olarak hatırlanmasını sağlamaktır. Önemli olan hangi çocuk için hangi yöntemin uygulanacağıdır.

Lokal anestezi ile yapılan sünnette sadece pipi bölgesi uyuşturulur. Narkoz verilmez özellikle küçük bebekler için tercih edilir. İlerki yaşlarda çocuk ve ailesinin tercihine göre lokal yada uyutularak yapılabilir.

BEBEK VE ÇOCUK KASIK FITIĞI (İNGUİNAL HERNİ)

KASIK FITIĞI NEDİR?

Çocuklarda kasık bölgesinde aralıklı şişlikler ile kendini gösteren kasık fıtığı (inguinal herni), Çocuk Cerrahisi uygulamalarında en sık yapılan ameliyatlardan biridir. Genellikle şişlik Çocuklarda ve bebeklerde kasık fıtığının tedavisi nasıldır?

Çocuk ve bebek kasık fıtığının tedavisi Genel Anestezi altında ameliyattır. Kesinlikle kasık bağı ile veya ilaçla tedavisi yoktur. Beklemekle kendiliğinden düzelmez. Normal kasık fıtığı acil bir ameliyat değildir. Dünya’da kabul edilen ortak görüş ÇOCUKLARDA KASIK FITIĞININ ŞARTLARIN UYGUN OLDUĞU EN KISA ZAMANDA AMELİYAT YAPILMASIDIR.

Kasık fıtığı; kasık kanalının anne karnında açık kalması ve karın iç zarının kasık kanalından aşağı skrotuma (testisin bulunduğu torba) doğru uzanması ile oluşur. Karın içi organlar; ıkınma, öksürme, ağlama ve yüksekten atlama gibi karın içi basıncı artıran durumlarda açık olan kasık kanalından aşağı inerler. Kasıkta şişlik ortaya çıkar. Şişlik zamanla kasıktan skrotuma doğru artarak ilerler. Kasık fıtığında erkeklerde bağırsaklar, omentum (bağırsakların üzerini örten tabaka), apendiks ve mesane duvarı kasık kanalından aşağı ininebilir. Kız çocuklarında ise daha çok over (yumurtalık) kasık kanalından aşağı inebilir .Kasık fıtığı her yaşta görülür. Görülme sıklığı %1-3’tür. Erken doğan çocuklarda kasık kanalının kapanması için zaman olmadığından kasık fıtığı görülme sıklığı daha yüksektir.

Çocuklarda ve bebeklerde kasık fıtığının tedavisi nasıldır?

Çocuk ve bebek kasık fıtığının tedavisi Genel Anestezi altında ameliyattır. Kesinlikle kasık bağı ile veya ilaçla tedavisi yoktur. Beklemekle kendiliğinden düzelmez. Normal kasık fıtığı acil bir ameliyat değildir. Dünya’da kabul edilen ortak görüş ÇOCUKLARDA KASIK FITIĞININ ŞARTLARIN UYGUN OLDUĞU EN KISA ZAMANDA AMELİYAT YAPILMASIDIR.

Hidrosel

Halk arasında su fıtığı olarak bilinen bu durum kasık fıtığına benzer bir problemdir. Fıtıktan farklı olarak karın duvarındaki açıklıktan sadece karın içi sıvı geçebilmektedir. Tedavisi fıtık ile benzerdir fakat fıtık gibi hemen değil 2-3 yaştan sonra ameliyat edilirler çünkü bu yaşa kadar büyük çoğunluğu spontan düzelmektedir.

hidrosel

Hipospadias ( Peygamber sünneti )

Normal bir peniste idrar kanalı (üretra) penis başının (glans) ucunda sonlanır ve çocuklar penisin ucundan idrarını yaparlar. Hipospadias’lı çocuklarda ise idrar kanalı penisin alt yüzünde ve daha geride sonlanır. Bu sonlandığı nokta ile penis ucu arasındaki mesafede idrar kanalı oluşmamıştır. İdrar kanalının açılma noktası testislerden daha geride bile olabilir ve ne kadar geride ise hastalık o kadar ciddidir. Ancak olguların çoğunluğunu penis ucuna daha yakın olanlar oluşturmaktadır. İdrar kanal açıklığı çok geride olanlarda erişkin yaşa kadar ameliyatla tedavi olmazsa, cinsel fonksiyon bozuklukları ortaya çıkabilir. Hipospadias’ın toplumda görülme sıklığı 300 erkek doğumda 1’dir.
Hipospadias’ın özellikleri nelerdir?

  • İdrar kanalının (üretra) penisin alt yüzünde ve daha geride olması
  • Penis başının yassılaşması
  • Sünnet derisinin (prepusium) penis başının alt yüzünde oluşmaması (doğuştan yarım sünnetli)
  • Ereksiyona gelince penisin aşağıya doğru kıvrılması
  • Karşıya doğru işeyememe, tersine ayaklara doğru işeme (Bu durum oturarak çiş yapma mecburiyeti doğurur)

Hipospadias nasıl tedavi edilir?

Hipospadias’ın tek tedavisi cerrahidir. Operasyonda penisin aşağıya doğru kıvrılmasına neden olan “kordi” adı verilen fibrotik bant temizlenerek, penis ereksiyona geldiğinde aşağı doğru kıvrılmayacak şekilde düzleştirilir. İdrar kanalının açıldığı noktadan penisin ucuna kadar olan, eksik olan idrar kanalı oluşturulur. Yassılaşmış halde bulunan penis başına doğal konik şekli verilir. Yani sonuçta estetik ve fonksiyonel açıdan kabul edilebilir bir penis şekli oluşturulur. Hipospadias tedavisinde hastalığın tipine göre farklı cerrahi modeller uygulanır. Seçilen yönteme bağlı olarak operasyon 1 ile 4 saat arasında sürer. Hastalığın ciddiyeti ve uygulanan yönteme göre hastanede yatış süresi günübirlik veya 3-10 gün arasında değişmektedir.

cocuk-cerrahisi

Apandisit:
Çocukluk çağında acil karın ameliyatlarına yol açan en sık neden apandisittir. Çocukluk çağında apandisit tanısı daha zor olduğundan % 20 apandisit vakasında tanı konduğunda perforasyon gelişmiş olur.

Apendiks çekum denen kalın bağırsağın başlangıç kısmına açılan kör uçla sonlanan bir bağırsak parçasıdır. Bu bağırsağın herhangi bir nedenle tıkanması sonucu apandisit olur. Apendiksin tıkanması sonucu lümeninde basınç artmaya başlar ve apendiks şişmeye başlar. Apandiks duvarında ödem, ülser ve perforasyon gelişir. Apendiks içindeki iltihaplı muhteva karın içine yayılır.

Başlangıçta iştahsızlık, göbek etrafında başlayan ağrı, ateş ve kusma görülür. Apendiksteki enflamasyon serozaya (dış duvara) ulaşınca karın ağrısı göbek etrafından sağ alt tarafa geçer. Bu arada karın ağrısı gittikçe artar. Bulantı, kusma ve ateş artar. İshal olabilir.

Apandisitli bir çocuk yürürken karın ağrısını rahatlatmak için hafif sağa ve öne doğru eğik yürür. Karın muayenesinde sağ alt tarafa basınca ağrı ve hassasiyet olur. Perforasyondan sonra tahta karın denilen yaygın hassasiyet ve sertlik ortaya çıkar.

Sağ alt tarafta karın ağrısı, iştahsızlık, kusma ve ateşli bir çocukta yüksek ihtimalle apandisit vardır.

Tedavi
Cerrahi olarak apendiksin çıkarılmasıdır.

Uygun vakalarda Laparoskopik olarak apendiksi çıkarmak daha ağrısızdır. Hastanede kalış süresi daha kısadır.

Çocuklarda Kabızlık

En basit tanımı ile dışkılamada zorluk ya da gecikme olarak tanımlanan kabızlık bebeklerde ve çocuklarda sık görülen bir rahatsızlıktır. Bebeklerin kaka alışkanlıkları çok farklı olabilir. Normal olarak bazı bebekler günde 6-7 kez kaka yapabildikleri gibi , 4-5 günde bir kez de yapabilirler. Kabızlık demek için bebeğin veya çocuğun normal sıklığının dışında birkaç gün kaka yapmaması, kakasının sert çıkması, keçi pisliği şeklinde kaka yapması, karnının şişmesi, kaka yaparken zorlanması ve taze kan gelmesi gibi bulguların bir ya da birkaçının birlikte olması gerekir. Normal kıvamda kaka yaparken sadece çocuğun yüzünün kızarması kabızlık olarak kabul edilmez. Anne sütü alan bebeklerde genellikle kabızlık fazla görülmez. İnek sütü veya formül mama alan bebeklerde kabızlık daha fazla görülür.

Çocukların %95’inden fazlasında sebep fonksiyoneldir, yapısal bir bozukluk yoktur.

Çocuklarda kabızlık ciddiye alınarak erken tedavi edilmelidir. Tedavi edilmez ise zaman geçtikçe tedavisi güçleşir. Çocukta karın ağrısı, çok pis kokulu kaka ve bol gaz çıkarma görülür. Kaka yapamayan çocukta beslenme bozukluğu ve gelişme geriliği ortaya çıkar. Her gün bu sıkıntıyı yaşayan çocuk ve aile de psikolojik sorunlar ortaya çıkar.

Çocuklarda Gece Yatak Islatma (Enürezis Nokturna)


Çocuğun gece uykuda istemsiz olarak idrarını yapması durumudur. Gündüz uyanık iken idrar kaçırma yoktur. Bu durum hem aileyi rahatsız eder, hem de çocukta psikolojik ve sosyal problemlere sebep olur. Beş yaş ve üzeri çocuklarda gece idrar kontrolü tıbbi olarak tamamlandığından, bu yaştan sonra gece idrar kaçırma varsa tedavi edilmelidir.

Beş yaşındaki çocukların %15’i yataklarını ıslatmaya devam ederler. Bu çocukların %15 kadarı her yıl kendiliğinden düzelir. Onbeş yaşındaki çocukların sadece %1’inde gece altına ıslatma görülür. Gece idrar kaçırma büyük oranda kalıtımsaldır. Gece idrar kaçıran çocukların anne babalarında da çocukluk dönemlerinde gece idrar kaçırma oranı normalden daha yüksektir.

Bu bozukluğun nedeni tam olarak belli değildir. Derin uyuma sonucu idrar kontrolünün kaybolması üzerinde en çok durulan konudur.