Tacettin Veli Mah. Lalezade Cad. No:46, Melikgazi - Kayseri / info@erciyeshastanesi.com.tr

HIZLI ARAMA
TIBBİ BİRİMLER
DOKTOR

Mikrobiyoloji

Mikrobiyoloji, mikroorganizma adı verilen, birçoğu ancak mikroskopta görülebilen küçük canlıları inceleyen bir bilim dalıdır. Bu mikroorganizmaların pek çoğu, insanda hastalıklara neden olmaktadır. Bunların başında; bakteriler, virüsler, mantarlar ve parazitler gelmektedir. Özel Erciyes Hastanesi Klinik Laboratuvarı’nın bir birimi olan Mikrobiyoloji Laboratuvarı’nda bu mikroorganizmalar incelenerek kişilerde oluşan hastalıkların ne olduğu saptanabilmektedir. Çıplak gözle göremediğimiz bu minik canlıların neden olduğu hastalıklara genel olarak Enfeksiyon Hastalığı

(Bulaşıcı Hastalık) adı verilmektedir. On binlerce farklı mikroorganizma hastalık etkeni olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bu birimde infeksiyon etkeni mikroorganizmalar ile ilgili direkt ve indirekt testler yapılmaktadır. Laboratuvarda hastaların kan ve her türlü vücut sıvıları, doku örnekleri, idrar ve dışkı gibi çıkartıları ve çeşitli diğer örneklerinde bulaşıcı hastalıkların tanısı, tedavisi ve takibinde yol gösterici testler yapılmaktadır. Alt birimler olarak bakteriyoloji, viroloji mikoloji, parazitoloji ve seroloji bölümleri yer almaktadır.

Bakteriyoloji; İnsanda enfeksiyon yapan bakterilerin elde edilip, tanımlanması ve antibiyotik duyarlılıklarının belirlenmesidir. (Tifo, kolera, boğaz enfeksiyonlarına neden olan bakteriler vb.)

Viroloji: İnsanda hastalık yapan virüslerin tanı testlerinin yapılması ( HPV,HBV.. vb)

Mikoloji; İnsanda hastalık oluşumuna sebep olan mantarların elde edilmesi, tanımlanması ve antifungallere (mantar ilaçları) duyarlılıklarının test edilmesi.

Parazitoloji;Dışkı, idrar ve bazı diğer vücut sıvılarında parazit ve parazit yumurta araştırması.

Seroloji: Enfeksiyon hastalıklarında antikora dayalı tanı yöntemi

Mikrobiyoloji laboratuvarında çalışılan testlerin başlıcaları şunlardır: Kültür testleri, bakteri tanımlama testleri, antibiyotik ve antifungal duyarlılık testleri, antibiyotik direnç araştırmaları, direkt mikroskobik incelemeler, boyalı preparat incelemeleri, dışkıda parazit yumurtası araması, antijen tarama testleri, antikor testleri (serolojik testler), PCR (Polimerize Zincir Reaksiyonu) testi olmak üzere moleküler tanı testleri

Spermiogram: Spermiogram Testi erkek infertilitesi (kısırlığı) araştırmasında kullanılan önemli bir test metodudur. Güncel kaynak ve bilgiler kullanılarak bu konuda deneyimli bir laboratuvarda yapılması sağlıklı sonuç elde edilmesi açısından gereklidir.
Meninin renk, koku, miktar, akışkanlık ve sıvılaşma süresinin değerlendirilip; Spermlerin sayılıp, hareketlilik ve yapısal olarak incelendiği teste Spermiogram Testi denir.

Sperm sıvısı (semen), ejekülasyon (boşalma) ile elde edilir; sperm hücreleri ve aksesuar seks organları tarafından salgılanan sıvıların birleşmesinden oluşur.

Test sonucunu etkileyen en önemli faktör örneğin toplanmasıdır. Örnek minimum 2, maksimum 7 günlük cinsel perhiz (boşalmama) sonrası verilmelidir. Hekimlerin genel önerisi 3 gündür. Birkaç örnek incelenecekse aynı cinsel perhiz süresi sonrası örnek toplanması uygun olacaktır.

Örnek inceleme yapılacak laboratuvara yakın bir odada verilmelidir. Bu şekilde sperm kalitesinin ısı değişimi nedeniyle bozulması, örnek verilme zamanının tayin edilememesi gibi faktörler engellenebilecektir.

Örnek toplanması için en sık kullanılan metod, mastürbasyon ile bütün sperm sıvısının laboratuvarca temin edilen kaba verilmesidir. Tüm sıvının kaba verilmesi analiz sonucunu etkilediği için önemlidir.

Örneğin laboratuvarda verilemediği durumlarda hasta örnek alım saatini kaydetmeli ve laboratuvara iletmelidir. En geç 1 saat içinde örnek laboratuvara ulaştırılmalı, bu süre içinde 20-37 derece arası sıcaklıkta tutulmalıdır.

Bir hastanın sperm kalite ve özelliklerini belirlemek için güncel kaynaklarda tek sperm örneği değil, 2 veya 3 örneğin incelenmesi önerilmektedir.

Laboratuvarımızda incelemeler WHO 2010 ( Dünya Sağlık Örgütü) ‘nun belirlediği değerlendirme kriterlerine uygun yapılmakta; sperm miktarı, pH değeri, viskozite, likefaksiyon, früktoz tayini, sperm sayısı, spermlerin hareketlilik yüzdeleri, diğer bazı hücre sayıları, gerekli durumlarda özel boyama sonrası Kruger kritelerine göre morfoloji (şekil) değerlendirmeleri raporlanmaktadır.
Sonuçların hastayı takip eden hekim tarafından yorumlanması doğru teşhis ve uygun tedavi açısından önemlidir.

Randevu ve ayrıntılı bilgi için lütfen laboratuvarımızla iletişim kurunuz.