Tacettin Veli Mah. Lalezade Cad. No:46, Melikgazi - Kayseri / info@erciyeshastanesi.com.tr

HIZLI ARAMA
TIBBİ BİRİMLER
DOKTOR

Üroloji

Üroloji erkek ve kadınlarda idrar yollarına ait hastalıklarla ve erkeklerde üreme sistemine ait hastalıklarla ilgilenen bilim dalıdır. Birçok uzmanlık dalının aksine ürologlar her yaş grubundan insanlarla ve çok çeşitli hastalıklarla ilgilenirler. Poliklinik hizmetleri ve ilaçlarla tedavilere ek olarak, çok sayıda cerrahi işlem gerektiren tedavi yöntemleri vardır.

Özel Erciyes Hastaneleri Üroloji Kliniği modern teknolojinin tıp alanına sunduğu yenilik ve gelişmeleri uygulamaya yönelik, hasta güvenliği ve mutluluğunu ön plana alan, genç ve dinamik bir yapıda kurulmuştur. Kliniğimizde Ürolojik hastalıkların sadece tedavisi değil, erken evrelerde tanınması da hedeflenir. Hastanemiz teknolojik alt yapısında mevcut gelişmiş laboratuvar ve radyoloji olanakları sayesinde hastalıklar daha başlangıç aşamasında tanınır ve tedaviler en başarılı şekilde düzenlenir. Yeni gelişen teknoloji ve yeni tanımlanan komplike tedavi yöntemlerini öğrenmek ve uygulamak amacı ile ekibimiz sürekli olarak teorik ve pratik eğitimine devam eder ve bu konuda Dünya ve Avrupa standartlarında eğitim ve sertifikalara sahiptir.

Üroloji Kliniğimizde teşhis ve tedavi hizmeti sunulan başlıca konular şunlardır:

Ürolojik Kanserler
o Prostat Kanseri
o Mesane Kanseri
o Böbrek Kanseri
o Testis Kanseri

Prostat hastalıkları
o BPH (Prostatın iyi huylu büyümesi)
o Prostatit (Prostat İltihaplanması)

Taş hastalıkları
o Böbrek taşları
o Üreter taşları
o Mesane Taşları

İdrar kaçırma ve kadınlarda ürolojik hastalıklar
o Erkeklerde idrar kaçırma
o Kadınlarda idrar kaçırma
o Kadınlarda kronik sistit
o İnterstisyel sistit

Erkeklerde kısırlık (İnfertilite)
o Varikosel hastalığı
o Varikosel dışı kısırlık nedenleri

Cinsel fonksiyon bozuklukları
o Erkeklerde İmpotans (İktidarsızlık)
o Cinsel isteksizlik
o Prematür Ejakulasyon (Erken Boşalma)
o Penis eğrilikleri

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar

Böbrek Hastalıkları
o Böbrek kistleri
o Non-fonksiyone böbrek (Süzmeyen)
o UP darlık (Böbrek çıkım kanalı)

Üretra darlıkları (İşeme kanalı)

Çocuklarda ürolojik hastalıklar
o Sünnet
o İnmemiş testis
o Hipospadias (Peygamber sünneti)
o Hidrosel (Testislerde sıvı toplanması)
o İdrar kaçırma

Ürolojik Tanı Üniteleri
o Ürodinami Laboratuvarı
o Flexibl Üreterorenoskopi
o Prostat biyopsisi

Flexible üreterorenoskopi ve lazerle böbrek taşı tedavisi

Standart bir flexible üreterorenoskop elde tutulur ve baş parmağın hareket ettirdiği bir kol vasıtasıyla uç kısmı ön ve arkaya doğru hemen hemen 180 derece civarında çevrilir. Bu çevirme hareketleri sayesinde böbrek içerisinde yer alan taşlara ulaşılıp taşların tedavi edilmesi amaçlanır.

Orta büyüklükte ya da küçük (1.5 cm ve daha küçük taşlar) böbrek taşlarının tedavisi için altın standart yöntemdir. Taşlar lazer enerji kaynağı ile kırılır. Lazer enerjisi taş üzerinde 2000 dereceye varan ısı oluşturarak milimetrik noktalarda taşın buharlaşmasına yol açar. Taşı sadece parçalara ayırmakla kalmaz taş kütlesinin ufalmasını ve buharlaşarak yok olmasına neden olur.

 

 

Kapalı böbrek taşı ameliyatı (PNL)

2Perkütan nefrolitotomi ya da PNL orta ya da büyük boydaki taşların (2 cm ve daha üzerindeki taşlar) böbreklerden alınması amacıyla yapılan endoskopik bir operasyondur. Operasyon için hastanın sırt bölgesinde 8-9 milimetrelik bir kesi yapılarak buradan böbrek içerisine nefroskop adı verilen optik enstrüman geçirilir. Böbrekteki taş parçalara ayırılır ve parçalar aynı kesiden dışarı çıkarılır.

 

 

Mikrocerrahi teknik ile varikoselektomi

3Varikosel erkek kısırlığının (erkek infertilitesi) en sık görülen ve düzeltilebilen nedenlerinin başında gelmektedir. Toplumda erişkin erkeklerin %20’sinde görülmektedir. Çocuk sahibi olamama nedeniyle başvuran erkeklerin %35’inde rastlanıyor. Varikosel ilerleyici bir hastalık olup testis gelişiminde gerilemeye; sperm yapımını bozarak infertiliteye (çocuk sahibi olamama) neden olabilmektedir. Çoğunlukla sol tarafta görülse de iki taraflı olup olmadığını iyice araştırmak gerekir.

Modern üroloji uygulayan merkezlerde ve hastanemiz üroloji kliniğinde de kullanılan önemli araçlardan biri de ameliyat mikroskopudur. Kısırlık tedavisinde çok önemli yeri olan varikosel ameliyatları tüm gelişmiş teknoloji ile donatılmış hastanelerde mikroskop eşliğinde yapılmaktadır. Böylece varikosel ameliyatında bağlanması gereken damarlar çok daha kolaylıkla bulunabilir hale gelmiştir.

Prostat biyopsisi

4Prostat biyopsisi, prostatta kanser dokusunun varlığından şüphelenildiğinde prostattan doku örneği almak için yapılan işlemdir. Prostat biyopsisi sırasında doku almaya yarayan özel bir iğne (tru-cut iğnesi) prostat dokusu içerisine sokularak doku parçaları elde edilir. Hastalardan genellikle 2 nedenden prostat biyopsisi istenir.

1. neden prostat hastalığı araştırmaları sırasında PSA testinin yüksek bulunmasıdır.

2. neden ise prostat muayenesi sırasında parmakla rektal muayenede prostat üzerinde tümör şüpheli dokuların tespit edilmesidir.

Prostat biyopsisi sırasında çıkartılan doku örnekleri patoloji bölümü tarafından mikroskop altında incelenir ve prostat dokusunun arasında kanser hücrelerinin olup olmadığı belirlenir.

Ürolojik hastalıkların tedavisinde ilkemiz hastaya en etkin tedaviyi, en kısa sürede ve en kolay şekilde vermektir.