Tacettin Veli Mah. Lalezade Cad. No:46, Melikgazi - Kayseri / info@erciyeshastanesi.com.tr

HIZLI ARAMA
TIBBİ BİRİMLER
DOKTOR

Merkezi Laboratuvar

Laboratuvar başarılı tedavi, güvenilir laboratuvar verileriyle başlar.
Laboratuvar verileri, tedavinin başarısı için taşıdığı önemin yanı sıra tıbbi gelişmelerin de temel taşlarından biridir. Özel Erciyes Hastanesi, diğer birimlerine gösterdiği titizliği ve özeni laboratuvar biriminde de uygulayarak uluslararası standartları esas alan bir yapı oluşturmuştur. Yüksek teknoloji, hizmette zenginlik, hız ve güvenilirlik Özel Erciyes Hastanesinin ana hedefini oluşturmaktadır. Daha sağlıklı ve daha mutlu bir yaşam için hizmetinizdeyiz.

Özel Erciyes Hastanesi Laboratuvarları

Başarılı ve iyi bir sağlık hizmeti için kaliteli laboratuvar sonuçları çok önemlidir. Günümüz tıp uygulamalarında vazgeçilmez koşul kabul edilen hasta güvenliği, laboratuvar sonuçlarının doğruluğu ve güvenilirliği ile yakından ilgilidir.

Özel Erciyes Hastanesi Laboratuvarı, standart, hızlı ve güvenilir hizmet vermek üzere yeniden yapılandırılmıştır.

Özel Erciyes Hastanesi, hizmet verdiği klinik uzmanlık dallarında olduğu gibi, laboratuvar alanında da (biyokimya, mikrobiyoloji ) kaliteyi esas almayı, bilimsel gelişmeleri sürekli takip ederek uygulamaya koymayı, klinik uygulamalarda gerekli testleri en kısa zamanda sonuçlandırıp hastaya sunmayı temel prensip olarak hedeflemiştir.

Özel Erciyes Hastanesi olarak laboratuvarımızda kalite uygulamaları çalışmalarını devam ettirmeye, üyesi olduğumuz uluslararası kalite kontrol programları ile standartlarımızı en yüksek düzeyde tutmaya çalışmaktayız.

Sağlık sektöründeki gelişmeleri ve eğitimin sürekliliğini esas alarak laboratuvarımızı büyütmeyi ve verimliliğini artırmayı hedeflemekte, hizmet kalitesinin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesini sürekli göz önünde bulundurmaktayız.

BİRİMLERİMİZ

  1. BİYOKİMYA
  2. MİKROBİYOLOJİ
  3. KAN TRANFÜZYON ÜNİTESİ
  4. SPERM ANALİZİ

Laboratuvarımızda, iki uzman ve alanında eğitimli ve deneyimli 7 tıbbi laboratuvar teknikeri, 1 numune kabul elemanı, 1  Sekreter ile hizmet verilmektedir.

– Biyokimya –

Laboratuvarımız, 7 gün/ 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir.

Laboratuvarımızda geniş bir spektrumda sunulan biyokimya/hormon, hematoloji testleri kalite kontrol merkezleri denetiminde ve uluslararası kabul gören cihaz ve kitlerle, standartlara uygun şekilde çalışılmaktadır.

Uluslararası kalite kontrol programlarına (Bio-Rad, EQAS Dış Kalite Progamı) katılan laboratuvarımızda, tüm cihaz ve malzemelerin kontrolleri ve bakımları, bilimsel öneriler doğrultusunda yapılmaktadır.

Rutin biyokimya analizleri (glukoz, üre, kreatinin, ürik asit, kolesterol, trigliserit, HDL, LDL, AST, ALT, alkalen fosfataz, g-GT, LDH, CK, CK-MB, bilirubinler, serum proteinleri, CRP, demir, demir bağlama, vb.) güvenilir kitlerle otoanalizörde yapılmaktadır.

Tiroid hormon paneli, fertilite paneli, prolaktin, folik asit, Vit B12; PSA, free PSA ve diğer tümör belirteçleri; troponin I, ferritin, b HCG, D-dimer, prokalsitonin ve kortizol testleri,
Hemogram, 24 parametreli otomatize sistem ile çalışılmaktadır.

Tam idrar analizi, yarı otomatik strip okuyucu cihazla yapılmaktadır.

Laboratuvarımız yeniliklerin sürekli takipçisidir. Prokalsitonin (kantitatif) ve pro-BNP ( kalp yetmezliği belirteci) bu yeniliklere örnektir.

– Mikrobiyoloji –

Mikrobiyolojide her tür kültür ve antibiyogram, standart yöntemlerle yapılmaktadır.

İdrar, endotrakeal aspirat ve bronkoalveoler lavaj örneklerinde kantitatif kültür yapılmaktadır.

Laboratuvarımızdaki yarı otomatize hemokültür sistemi, en geç beş gün içinde üretmektedir. Hemokültür üremeleri sürekli takip edilmekte, sonuçlar ilgili hekime hemen bildirilmektedir.

Üretilen tüm bakteriler, tür düzeyinde tanımlanarak rapor edilmektedir.

Antibiyogramlarda denenen antibiyotikler, CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute) standartlarına uygun olarak, klinikte kullanılabilecek ilk seçenek ve alternatifleridir.

Dışkıda parazitolojik incelemeler, doğrudan ve çöktürme yöntemi ile yapılmaktadır.

Hepatit A, hepatit B, hepatit C, HIV, toksoplazmoz, rubella ve sitomegalovirus testleri günlük olarak çalışılmaktadır.

Rubella (kızamıkçık) ve toksoplazmoz için avidite testleri yapılarak gebeliğin ilk trimestrinde bu enfeksiyonların yeni (akut) veya üç aydan daha önce geçirilip geçirilmediği saptanmaktadır.

Laboratuvarımızda, süt çocuklarında en fazla ishal yapan enterik adenovirus ve çocukların en önemli solunum yolu patojenlerinden biri olan Respiratory Syncytial Virus (RSV) antijen arama testleri yapılmaktadır.

Laboratuvarımızda gerçekleştirilen bakteriyolojik kültür, antibiyogram, parazitolojik testler ile hepatit A, hepatit B, hepatit C ve HIV testleri, EQAS dış kalite kontrollerine tabidir.

Standart testler, kansızlık, karaciğer hastalıkları(gizli sarılık, alkolik karaciğer hastalığı), böbrek hastalıkları, kalp hastalıkları, troid hastalıkları hakkında bilgi verir.

– Kan Transfüzyon Merkezi –

Bölümümüzde yapılan işlemler; acil durumlar dışında kan bağışçısından kan alma yetkisi olmayan, kan ve bileşenlerini bağlı bulunduğu Bölge Kan Merkezi (BKM)’den temin eden, transfüzyon için çapraz karşılaştırma (cross-match), ABO,  Coombs,  ELİSA Rutin  – Marker ve diğer testleri yapan birimdir.

Hastaların kullanımı için hazırlanan kan ve kan bileşenlerinin transfüze edilinceye kadar saklanması, kanın klinik kullanımı ve transfüzyon uygulamalarının takibinden güvenlik ve etkinlik temel prensibi çerçevesinde sorumludur.

Laboratuvarımızda çalışılan bütün testler için belirlenmiş periyotlarda internal ve eksternal kalite programları ile sonuçların güvenilirliği kontrol edilmektedir.

– Sperm Analizi –

Spermiogram (sperm analizi, sperm tahlili, meni tahlili, semen analizi) sperm sayısını, şeklini, hareketini değerlendirmeye yönelik bir testtir. Sperm sayısı, normal spermlerin anormal şekilli spermlere oranı, hareket derecesi iyi olan sperm miktarı değerlendirilir. Ayrıca verilen semen örneğinin miktarı, pH’sı, rengi, lökosit varlığı, fruktoz miktarı, likefaksiyonu gibi özellikleri değerlendirilir. Belli zaman dilimlerinde spermlerin hareketliliği incelenir. Hareket tiplerine göre sınıflama yapılır. 3 günlük cinsel perhizden sonra yapılır. İşlemin doğru sonuç vermesi için sperm örneği en gec 1 saat içinde laboratuvara ulaştırılmalı, tercihen sperm örneği laboratuvara yakın bir mekanda verilmelidir. Bu amaçla Özel Erciyes Hastanesi nde sperm örneği verebileceğiniz bir alan ayrılmıştır.